Senatori separatiști tacit – rușinea României- Partidul România Rațională

= partid politic =

Senatori separatiști tacit – rușinea României

03.05.2020 - Comunicat de presă

Senatorii României nu se lasă mai prejos decât deputații României! Sunt la fel de muți, lași și lipsiți de respect față de poporul român! Astfel devin tot separatiști! Însă într-un mod ceva mai pervers!

După ce deputații români și-au dat cu firma în cap, adoptând tacit separarea teritoriului României, este rândul senatorilor să demonstreze că și ei știu să tacă în folosul altor nații.

Având la origini aceleași „rase” politice, cu aceleași interese - diferite de ale cetățenilor români - și respectând aceleași principii de slugărnicie față de o conducere de partid controlată de finanțatori obscuri, senatorii României (nu senatorii români) au ales adoptarea tacită a unei legi „organice” de doar 413 pagini care privește un subiect „lipsit de importanța" necesară ocupării timpului cu dezbateri și analize atente: CODUL ADMINISTRATIV.

Proiectul "legii" a fost depus de un colectiv de redacție format exclusiv din membrii organizației etnice, separatiste, non-partid legal, generatoare de conflicte permanente, care vrea să demonstreze cu orice preț că restul parlamentarilor României (nu parlamentarii Români) sunt total incompetenți când se discută în România de reglementarea cadrului general pentru organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor administrației publice, statutul personalului din cadrul acestora si răspunderea administrativă, serviciile publice, precum și regulile specifice privind proprietatea publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale.

Ca să le ușurăm „munca” intelectuală restului de senatori muți: ungurii cred că nu sunteți în stare să creați legi prin care România să poată fi administrată cum ar trebui! Și voi sunteți amuțiți de mândria de a fi senator de rasă!

Este foarte drept că nici românii nu vă cred în stare să creați ceva util românilor! Dar românii sunt cei care v-au dat votul. Pe ei îi mințiți când jurați: „... Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României ...” și nu apărați decât interesele „rasei de partid” care v-a amalgamat pe liste de „mândri” reprezentanți ai poporului.

După cum scrie prin cele 649 de articole din textul adoptat mișelește, tacit, alene, de către „senatori” conform Principiului interesului național: „Deputații și senatorii au îndatorirea de a acționa în interesul întregii națiuni și al locuitorilor din circumscripțiile electorale pe care le reprezintă...”

OUG 57

Textul fantasmagoric propus

Art. 94 - Folosirea limbii minorităților naționale

(1) În unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, precum și serviciile publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceștia, și a limbii minorității naționale respective, în conformitate cu prevederile Constituției, ale prezentului cod și ale tratatelor internaționale la care România este parte.

 

Art. 94. - Folosirea limbii minorităților naționale

(1) In unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în care cetățenii aparținând minorităților naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, precum și prefecturile, serviciile publice deconcentrate, Inspectoratele Județene ale Poliției Române, au obligația să asigure în raporturile cu aceștia, folosirea limbii minorității naționale respective, în conformitate cu prevederile Constituției, ale prezentului Cod și ale tratatelor internaționale la care România este parte.

(2) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1), prin hotărâre, pot decide asigurarea folosirii limbii minorităților naționale în unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale nu ating ponderea prevăzută la alin. (1).

(2) Autoritățile și instituțiile publice, precum și celelalte entități juridice prevăzute la alin. (1), prin hotărârea organelor lor deliberative sau după caz, organelor de conducere pot decide asigurarea folosirii limbii minorităților naționale în unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale nu ating ponderea prevăzută la alin. (1).

 

(3) Autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean prevăzute la alin.(l), prin hotărârea organelor lor deliberative sau după caz, organelor de conducere pot adopta și folosi, alături de însemnele oficiale ale României și alte însemne, simboluri care să exprime identitatea etnică, istorică, culturală și economică a cetățenilor aparținând minorității naționale, locuitori ai unității administrativteritoriale în cauză.

Spre „traducerea în limba română” a legii adoptate tacit de către Senatul României, niciun polițist nu are voie să discute cu ungurii decât în limba lor, românii nu pot fi angajați în teritoriul locuit în proporție de minim 20% decât dacă învață limba lor sau dacă nu au niciun fel de contacte cu ei, livrarea de energie electrică, gaze naturale, apă, salubritate, etc. se poate face numai dacă sunt încheiate contracte în limba lor. Mai mult, oriunde „interesele locale de partid” o cer, „rasa” voastră va aproba adresarea într-o limbă diferită și în alte județe sau localități unde procentul de 20% nu este atins, dar „interesul” câtorva o dictează.

Iar la final ați aprobat tacit afișarea simbolurilor care să genereze imaginea clară a separatismului, izolaționismului și iredentismului promovat contrar Constituției României pe orice cale de către organizația separatistă etnică non-partid.

În Camera Deputaților s-a aprobat tacit separarea teritorială. În Senat s-a aprobat tacit separarea administrativă pe criterii etnice. Faptul că sunt adoptate tacit legi organice, conform regulii: „Dacă o aprobăm tacit și nimeni nu bagă de seamă, o adoptăm repede în partea cealaltă. Dacă bagă lumea de seamă, ne dăm mari patrioți și o respingem după aceea.”, demonstrează INUTILITATEA EXISTENȚEI UNUI NUMĂR DE DOUĂ CAMERE PARLAMENTARE!  Una oricum aprobă tacit, și rămâne una singură să decidă!

Toate acestea se întâmplă pentru că v-ați pus deasupra legii și deasupra Constituției! Sunteți inatacabili din punct de vedere penal, constituțional, civil. Sunteți imuni față de orice acțiune și/sau inacțiune care aduce atingere intereselor românilor și României.

Dacă aprobarea tacită ar dispărea, dacă ați avea TERMEN DE DEZBATERE, dacă ar exista sancțiuni pentru depășirea termenelor de dezbatere, dacă ați fi OBLIGAȚI să vă consultați cetățenii care v-au „ales” (chiar și în devălmășia listelor), dacă ați fi sancționați pentru încălcarea Constituției, nimic din toate acestea nu s-ar petrece după acest „model al modelelor românești”.

V-ați făcut proceduri parlamentare pe care le încălcați după bunul plac, nerespectând termenele din comisii, v-ați demonstrat incapacitatea de a respecta din bun simț cetățenii, ați anulat orice fel de posibilitate de a se pune în practică voința majorității cetățenilor exprimată prin referendum!

Vă invităm să abuzați și de un drept pe care nu vi l-ați exercitat niciodată: DREPTUL DE A PLECA DIN PARLAMENT! Legile create de voi, demonstrează că NU REPREZENTAȚI MAJORITATEA CETĂȚENILOR ROMÂNI ȘI A ROMÂNILOR! Inclusiv rezultatele alegerilor arată că dacă la fiecare 8750 de persoane care aleg o listă pentru că pe acea listă se află o persoană credibilă, sunt aleși 9 alți parlamentari de umplutură!

Când veți învăța să permiteți cetățenilor să dezbată public și să țineți cont de opiniile lor PREZENTATE public, s-ar putea să mai aveți urme de credibilitate! Până când ascundeți opiniile cetățeanului român, în loc să le centralizați public pe o pagina web COMUNĂ TUTUROR INSTITUȚIILOR DIN ROMÂNIA, rămâneți în continuare motiv de scandal și de ură. Rămâneți motorul mișcării separatiste, inclusiv pe criterii etnice, a românilor și României.

Cele de mai sus sunt doar o mică parte din motivele care DOVEDESC că este necesară o altă Constituție. O Constituție în care senatorii și deputații se vor numi doar parlamentari. Și care vor trebui să aibă responsabilitatea mandatelor nominale primite de la cel puțin 50.000 de cetățeni cu drept de vot, parlamentari care să poată fi excluși imediat din Parlamentul României, dacă cetățenii consideră că nu își respectă obligațiile asumate față de votanți. O Constituție care să redea românilor controlul asupra României!

www.altaconstitutie.ro

#