POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Când folosiți serviciile noastre, ne încredințați informațiile dvs. Înțelegem că este o mare responsabilitate și ne străduim să le protejăm și să vă oferim putere de decizie în privința acestora.

Scopul acestei Politici de Confidențialitate este să vă explice ce informații colectăm, de ce le colectăm și cum puteți să le actualizați, gestionați, exportați și ștergeți.

A. Informații pe care le colectăm pe măsură ce folosiți serviciile noastre

  • Numele și prenumele dvs.
  • Codul numeric personal
  • Seria și numărul actului de identitate
  • Adresa înscrisă în actul de identitate
  • Numerele de telefon și fax
  • Adresa de email
  • Alte adrese
  • Înregistrarea audio a oricărei convesații telefonice pentru care vă exprimati explicit acordul de înregistrare

B. Datele cu caracter personal sunt preluate numai de la dvs.

Pentru a beneficia de calitatea de membru, este obligatorie semnarea unei adeziuni. În secțiunea înscriere veți găsi întotdeauna forma adeziunii, corespunzătoare fiecărui tip de membru. O puteți descărca oricând pentru a o studia cu atenție, înainte de a o completa și transmite către noi.

Completarea adeziunilor cu datele de identificare stabilite de legislația în vigoare, se face OLOGRAF de către dvs. Prin completarea datelor vă exprimați acordul explicit ca informțiile transmise să intre în posesia noastră. Fără aceste date nu putem recunoaște calitatea dvs. de membru și, pe cale de consecință, suntem exonerați de orice fel de răspundere de orice altă natură.

C. Cum sunt folosite informațiile preluate de la dvs.?

Orice fel de informație preluată de la dvs. este folosită strict în sensul operațiunilor corespunzătoare înscrierii în Partidul ROMÂNIA RATIONALĂ..

D. Cui sunt dezvăluite datele dvs. cu caracter personal?

Atunci când este cazul și vă exprimați în mod explicit acordul, datele dvs. cu caracter personal sunt comunicate autorităților.

E. Ce se întâmplă cu datele personale la încetarea calității de membru?

Concomitent cu data încetării calității de membru. orice informație existentă in orice bază de date utilizată de ЯR este eliminată definitiv, în scopul evitării oricărei erori sau breșe de securitate.

NICIODATĂ, ÎN NICIO ÎMPREJURARE, SUB NICIUN PRETEXT, INDIFERENT DE SITUAȚIE, DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL NU SUNT VÂNDUTE, ÎNCHIRIATE, TRANSFERATE CĂTRE NICIUN TERȚ, FĂRĂ ACORDUL DVS. EXPRIMAT ÎN SCRIS.

Prin excepție de la această regulă, datele dvs. cu caracter pesonal sunt transmite către autoritățile competente, numai în baza unui temei legal! Odată cu transmiterea acestor date către autorități, vom transmite către dvs. informarea prin care vă inștiințăm asupra faptului că o autoritate (nominalizată) a intrat în posesia datelor dvs. cu caracter personal. În acest fel asigură degrevarea de responsabilitate atunci când informațiile dvs. sunt utilizate de terți în alte scopuri decât cele acceptate de dvs.

Datele de contact pentru transmiterea oricăror solicitări care fac referire la datele dvs. cu caracter personal

Partidul ROMÂNIA RATIONALĂ

România, Jud.: Constanța , 905701, Mamaia-Sat, str. C1, nr.58B-C5

Telefon: 0770903710; Fax: 0341714633

Email: dataprotection @ romania - rationala . ro