Editura România Rațională – carte pentru fiecare în parte- Partidul România Rațională

= partid politic =

Editura România Rațională – carte pentru fiecare în parte

17.10.2019 - Comunicat de presă

Educația și cartea – armele cele mai puternice cu care se schimbă lumea

Cartea este "mânerul" sabiei educaționale cu care trebuie să îndepărtăm stricăciunile produse de un sistem educațional din ce în ce mai deplasat de la normalitate, etică și morală. Un popor educat nu poate fi înfrânt! Educația rațională, obiectivă și neutră creează libertate! Cartea rămâne mărturia peste veacuri a evoluției spre o lume mai bună.
Poeți și prozatori, artiști, pedagogi de școală veche sau nouă, strategi politici, militari sau economici, toți au transmis generațiilor mesajul scris în paginile cărților. A venit rândul nostru să preluăm ștafeta publicistică pentru a asigura o alternativă obiectivă și rațională de publicare tuturor celor ce au de transmis experiențe și valori.

Obiectivele principale ale Editurii România Rațională urmăresc promovarea românismului și a României, corecta informare asupra realităților de interes național și internațional, implicarea membrilor și simpatizanților în cultură, artă, educație, cunoaștere și științe, mai ales a tinerilor, în armonie cu orientarea  civist-politică și  naționalist-patriotică  a partidului și cu principiile  rațiunii, obiectivității și neutralității, pe care le susținem.
Drept urmare, în temeiul Hotărârii Nr.4/16.10.2019 și al Statutului Partidului România Rațională și în conformitate cu prevederile art.16 lit.a din Legea 334/2006 privind finanțarea  partidelor politice și a campaniilor  electorale, a luat ființă Editura România Rațională, care va edita cărți, reviste, ziare și materiale specifice promovării vizuale și informării publice, conforme domeniilor de activitate precizate în Programul Politic al Partidului România Rațională aprobat de Tribunalul Municipiului București prin Hotărârea nr. 56/DEC/P din 29.08.2019. similare domeniilor ministeriale propuse de  Partidul România Rațională.

#