Strategia ЯR în domeniul protecției mediului- Partidul România Rațională

= partid politic =

Strategia ЯR în domeniul protecției mediului

28.10.2019 - Comunicat de presă

„Fără promovarea și aplicarea cu strictețe a unor politici corecte, echitabile și mai ales durabile, în domeniul protecției mediului înconjurător, care este singurul element ce poate asigura echilibrul dintre OM/COMUNITĂȚILE UMANE cu tot ce este VIU ÎN JURUL NOSTRU, dar și cu MEDIU ÎNCONJURĂTOR, nu putem aspira la dezvoltare și o evoluție corectă pe termen lung, ci ne vom transforma toată existența într-o luptă continuă de supraviețuire ce va fi plină de privațiuni, care ne va mutila sistemul de gândire și de acțiune, ducând în final la dispariția totală a noastră ca specie umană.”

Acesta este SCOPUL declarat al politicilor pe care le promovăm în modul cel mai responsabil, pentru a asigura evoluția speciei umane, pentru că numai astfel putem genera în mod continuu bunăstarea și prosperitatea tuturor oamenilor și al comunităților umane, respectiv prin asigurarea elementelor de interdependență și de armonie cu toți componenții mediului înconjurător, factor esențial care ne asigură suportul real al unei evoluții continue.

Parteneriatul durabil și echitabil între societatea umană și mediul său înconjurător reprezintă cel mai nou și viabil concept politic care diferențiază această nouă ideologie de restul curentelor politice promovate atât în țară, cât și pe plan mondial, el generând acel echilibru necesar între posibilitatea reală de suportabilitate a mediului înconjurător cu dorința de dezvoltare a multiplelor activități dorite de om într-un anumit spațiu.

Acest nou concept politic vine să acorde o nouă șansă eliminarea multiplelor formule de discriminare și inechități sociale rezultate în urma promovării deciziile politice vechi, oferindu-i omului și societății umane noi posibilități favorabile de evoluție pe termen lung, căci se acordă posibilități reale și echitabile de dezvoltare armonioasă între acești doi parteneri care se vor susține reciproc: omul și ansamblul componenților mediului înconjurător.

Prin declararea publică acestui OBIECTIV MAJOR, respectiv de protejare a tuturor componenților mediului înconjurător și prin aceasta a vieții în general, vom putea să demonstrăm utilitatea politicilor noastre față de toate colectivitățile umane de pe teritoriul României, putând astfel să schimbăm în bine soarta acestei țării, iar locuitorilor acestui teritoriu le vom putea asigura și garanta că vor fi beneficiarii direcți a tuturor drepturilor fundamentale prevăzute în Constituția țării, respectiv dreptul la viață, la sănătate, la siguranță existențială, la o bunăstare și prosperitate reală, la libertate și o educație eficientă, toate acestea fiind posibil de realizat printr-o nouă orientare a acțiunilor politice în domeniul protecției mediului înconjurător, singurul garant real al posibilităților de realizare a unei evoluții trainice, pe termen lung a speciei umane cu tot ce interacționează ea.

#